fbpx

Спецвипуск: Казахстан

Уряд Казахстану робить ставку на сільське господарство, і особливо на молочну галузь, щоб підтримати економічний розвиток країни

Відомий своїми ресурсами газу та нафти, Казахстан з його 29 мільйонами гектарів посівних площ є другою країною у світі з найбільшою площею орних земель на одного мешканця (1,5 га) після Австралії. Сільське господарство також розглядається як один із пріоритетів уряду Казахстану щодо диверсифікації економіки. Завдання: скоротити імпорт, прагнути до продовольчої самодостатності та пропонувати своїм співгромадянам якісну продукцію за розумними цінами. З 2013 року було реалізовано великі програми розвитку та субсидування, особливо для тваринницьких галузей.

Фінансова підтримка на всіх етапах

Майбутнім тваринникам надається фінансова підтримка для заснування господарства, інвестування в обладнання, у поголів’я, в зрошувальне обладнання… а також у засоби виробництва, починаючи з насіння. Метою країни є також за допомогою відповідної політики залучати нових іноземних інвесторів як у виробничу, так і в переробну сферу, щоб забезпечити переробку молочної продукції на території країни. Ця робота ведеться у поєднанні з оновленням логістичної та складської інфраструктури, поліпшенням управління водними ресурсами для зрошення сільськогосподарських культур та створенням відповідних ветеринарних та медичних служб.

Технічна підтримка тваринників – найважливіший напрямок

Щоб годувати своїх молочних корів, казахстанські тваринники роблять ставку на кукурудзяний силос, підбираючи гібриди, адаптовані до суворого клімату країни з дуже короткими виробничими циклами. Як і у випадку з більшістю ресурсів, країна залишається імпортером насіння. На конкурентному ринку, де продовжують працювати Росія, Україна та Туреччина, ринкові частки Європейського Союзу зростають. Причина? Якість європейської селекції у плані харчової та енергетичної цінності, ранньостиглості, врожайності, стійкості до посухи та вилягання. Казахстанські фермери зацікавлені у посиленні своїх технічних знань, щоб якнайкраще використовувати сучасну генетику як у полі, так і після збирання врожаю. У цьому контексті вони можуть розраховувати на програму “кукурудза – врожайність” , створену FNPSMS, яка має на меті допомогти фермерам оптимізувати врожайність кукурудзи. Цей безкоштовний​ інформаційний ресурс пропонує безліч різних елементів : відгуки експертів, відео фермерів з усієї Європи, що діляться своїм досвідом, технічні брошури, навчальні посібники.

25 %

maximil

iste voluptium audae rernam

Яка основна сільськогосподарська продукція країни?

Пшениця, що займає 56% сільськогосподарських площ країни, або майже 12,9 млн га, є основною культурою, яка вирощується в Казахстані. Далі йдуть олійні культури з 15% площі (3,46 млн га), ячмінь (9,4%) та інші зернові, такі як овес, жито, тритикале або рис, з 1,4% площі. Кукурудзі відведено майже 320 000 га (1,4% сільськогосподарських земель ), які розділені між 200 000 га під кукурудзою на зерно та 120 000 га під кукурудзою на силос. У 1960-их роках останні займала майже 2 млн га. Середня врожайність кукурудзи склала 57 ц/га у 2022 році та 35,8 ц/га у 2023 році.

Яке місце займає Казахстан на світовій сільськогосподарській арені?

Країна посідає 14-е місце за сільськогосподарськими площами і експортує близько 15 млн тонн зернових на рік, переважно пшеницю (близько 10 млн тонн на рік), тобто 5 % у світовій торгівлі цією культурою. Це зерно закуповують понад 70 країн, серед яких країни Південної Азії, Співдружності Незалежних Держав (СНД) та Близького Сходу. Експортні можливості Казахстану обмежені через проблеми логістики як на об'єктах зберігання, так і в залізничних перевезеннях. Країна не має виходу до відкритого моря. М'ясна та молочна галузь також страждають від нестачі сучасних засобів зберігання та рефрижераторних перевезень, що перешкоджає експорту. Імпорт олії та сиру з ЄС та Росії залишається значним: 90 % молока виробляється на сімейних господарствах.

Чи підходить клімат для вирощування кукурудзи?

На крайній півночі країни знаходяться дуже родючі чорноземи, але тут суворий клімат. Для південної частини Казахстану характерний напівпустельний або пустельний клімат. Загальний клімат країни характеризується тривалою холодною зимою та коротким спекотним літом. Кількість опадів у Казахстані становить від 150 до 320 мм на рік на посівних площах. Тільки в степах, розташованих в районах як з низьким, так і з дуже високим рельєфом, випадає більша кількість опадів – від 460 до 880 мм. Наявність зрошення у господарстві – справжній плюс для вирощування кукурудзи.

Які переваги та обмеження мають казахстанські сільгоспвиробники, що вирощують кукурудзу?

Однією з переваг казахстанських сільгоспвиробників, які вирощують кукурудзу, є підтримка з боку уряду у розвитку їхньої діяльності з метою досягнення самозабезпеченості у виробництві молочної продукції. Обираючи відповідні гібриди, вони можуть розраховувати на генетику з високою енергетичною цінністю та регулярними врожаями: безпека у годівля свого поголів’я протягом тривалого зимового періоду. Однак грошове забезпечення залишається нестабільним, а інвестувати в дорогі ресурси не завжди просто. Кліматичні ризики, посуха та ранні заморозки також ускладнюють вирощування культур. Для технічної підтримки фермерів поступово впроваджується навчання та консультування.

Le blé, qui occupe 56 % de la surface agricole du pays, soit près de 12,9 Mha, est la principale culture implantée au Kazakhstan. Suivent les oléagineux avec 15 % de la surface (3,46 Mha), l’orge (9,4 %) et d’autres céréales comme l’avoine, le seigle, le triticale ou le riz sur 1,4 % des surfaces. Le maïs s’octroie quant à lui près de 320 000 ha (1,4 % de la SAU), répartis entre 200 000 ha de maïs grain et 120 000 ha de maïs ensilage. Dans les années 1960, ce dernier occupait près de 2 Mha. Le rendement moyen du maïs était de 57 q/ha en 2022 et de 35,8 q/ha en 2023.

Le blé, qui occupe 56 % de la surface agricole du pays, soit près de 12,9 Mha, est la principale culture implantée au Kazakhstan. Suivent les oléagineux avec 15 % de la surface (3,46 Mha), l’orge (9,4 %) et d’autres céréales comme l’avoine, le seigle, le triticale ou le riz sur 1,4 % des surfaces. Le maïs s’octroie quant à lui près de 320 000 ha (1,4 % de la SAU), répartis entre 200 000 ha de maïs grain et 120 000 ha de maïs ensilage. Dans les années 1960, ce dernier occupait près de 2 Mha. Le rendement moyen du maïs était de 57 q/ha en 2022 et de 35,8 q/ha en 2023.

L’extrême Nord du pays abrite les terres noires, très fertiles, mais est soumis à un climat rude. La partie méridionale du Kazakhstan se caractérise quant à elle par un climat semi-désertique à désertique. Le climat général du pays est rythmé par des hivers longs et froids et des étés courts et chauds. La pluviométrie du Kazakhstan est comprise entre 150 et 320 mm par an pour les zones cultivées. Seule la steppe, située dans des régions de reliefs peu élevés à très élevés, bénéficie d’une pluviométrie supérieure comprise entre 460 et 880 mm. Le maïs est produit essentiellement dans le sud : la présence d’irrigation sur l’exploitation est un réel plus.

L’un des atouts des maïsiculteurs kazakhs est d’être soutenu par leur gouvernement pour développer leur activité afin de tendre vers l’autosuffisance en production laitière. En optant pour des variétés adaptées, ils peuvent compter sur des génétiques aux valeurs énergétiques élevées et aux rendements réguliers : une sécurité pour alimenter leurs troupeaux durant la longue période hivernale. Toutefois, les trésoreries restent fragiles et l’investissement dans des intrants, au prix élevé, n’est pas toujours aisé. Les incertitudes climatiques, sécheresse et gel précoce, compliquent également la conduite des cultures. Pour accompagner techniquement les agriculteurs, le déploiement de formations et de conseils se met en place, progressivement.

ПРОДОВЖИМО?

КЛЮЧОВІ ЦИФРИ

КАЗАХСТАНУ

210

млн га сільськогосподарських земель

серед яких 26,5 млн га орних земель, 83 млн га пасовищ, 1,9 млн га зрошуваних земель: 14-е місце в світі за сільськогосподарськими площами

Ще одна французька пам’ятка:
насіння Maize in France.

Технічні матеріали

Від посіву кукурудзи до відкриття силосу, технологія вирощування цієї зернової культури представлена по всіх ключових етапах, на яких забезпечується якість і врожайність культури.